Dům Tychona Brahe na Pohořelci

Praha 1, Hradčany

Parléřova 118

pozůstatky renesančního domu

MHD, zastávka tramvaje Pohořelec. Památka není přístupná, možný pouze pohled přes oplocení do areálu školy.

Stavba letohrádku, který na pozemcích mezi Strahovským klášterem a potokem Brusnice vystavěl říšský místokancléř Jakub Kurz ze Senftenavy, byla dokončena kolem roku 1590. Vedle obytného domu tu byly i konírny, kuchyň a další stavení. Po Kurzově smrti koupil majetek císař Rudolf II. a poskytl ho Dánskému hvězdáři T. Brahe (vlastním jménem Tycho Ottesen Brahe). Ten užíval některé budovy areálu na sklonku života (zemřel r. 1601) a spolu s Janem Keplerem zde konal hvězdářská pozorování. Existence letohrádku neměla dlouhého trvání, celý areál zanikl při stavbě barokního opevnění. První patro domu bylo zbořeno a přízemí zasypáno při budování bastionů č. IX a X (Strahovského a sv. Františka Borgii) a kurtiny mezi nimi. Při rušení fortifikačních staveb v roce 1900 se při odkopu pevnostního násypu na části Kurzovy budovy narazilo. Byly odhaleny, vyfotografovány a opět zasypány. V průběhu roku 1902, v souvislosti s Brahovým výročím, byl půdorys domu opět odhalen (tentokrát bylo odkryto celé přízemí domu), byla konstatována velmi dobrá zachovalost odkrytého zdiva (včetně barevné renesanční sgrafitové výzdoby průčelí a řady architektonických detailů a článků).

K dalšímu odkrytí přízemí a sklepů Kurzova letohrádku došlo v roce 1931, když se na zdejším pozemku začínalo se stavbou nové školní budovy. Odborníci sice konstatovali podstatné zhoršení stavu památky, nicméně přesto jednoznačně doporučili zajištění zbytků zdiva na školním dvoře a jejich překrytí betonovou deskou. Finanční těžkosti a posléze i nezájem nakonec způsobily, že betonová deska nebyla nad odkrytými fragmenty vystavěna nikdy a vybudované dřevěné provizorium muselo vydržet (byť v dezolátním stavu) až do roku 1960, kdy byly zbytky domu zasypány. Počtvrté byly fragmenty letohrádku odkryty znovu v roce 2005, když byla na zahrádce plánována výstavba školní jídelny. Tentokrát bylo možné konstatovat, že destrukce značně pokročila, většinou již jde pouze o holé stěny bez omítky. Nízké opukové zdivo, viditelné dnes na zahradě školy, má pouze náznakově připomínat existenci domu. Památku slavných učenců Tychona Brahe a Jana Keplera připomíná pamětní deska u vchodu do školy z Parléřovy ulice, zřízená zde v roce 1946. Téměř o čtyřicet let později bylo na rohu pozemku vztyčeno sousoší obou astronomů od Josefa Vajce z roku 1984.

Datum vložení: 18.5.2017 | Datum aktualizace: 8.2.2018
Autor: Michal Tryml

Použité prameny:
  • Brož, V. 1907: O domě říšského místokancléře Jakuba Kurze ze Senftenavy na Hradčanech a o zřízené při něm hvězdárně Tychona Braha. In: Sborník příspěvků k dějinám král. hl. města Prahy 2, Praha, 61–91.
  • Flegl, M. 2004: Tycho Brahe a Kurzův letohrádek na Hradčanech. Muzejní a vlastivědná práce. Časopis Společ- nosti přátel starožitností 42/112/2, 113–115.
  • Hlubinka, R. 1931: Úmrtní dům Tychona Braha. Zprávy památkového sboru hl. m. Prahy 9, 131–147.