Kostel sv. Filipa a Jakuba na Betlémském náměstí

Praha 1, Staré Město

Betlémské náměstí

zaniklý středověký kostel

MHD, zastávka tramvaje Národní třída; příp. stanice metra B Národní třída, dále pěšky ulicí Na Perštýně na Betlémské náměstí. Pozůstatky jsou skryté pod dlažbou náměstí před průčelím Betlémské kaple.

Na ploše Betlémského náměstí před průčelím Betlémské kaple stával ve středověku kostel sv. Filipa a Jakuba. Základy kostela byly odhaleny v letech 1948–1949 archeologem Ivanem Borkovským během stavební obnovy Betlémské kaple. Z písemných pramenů se o této stavbě mnoho nedozvídáme. Poprvé je kostel zmíněn až roku 1357 jako farní. Náležel k němu též hřbitov a fara stojící na jižní straně dnešního náměstí. V souvislosti s výstavbou Betlémské kaple po roce 1391 v bezprostředním sousedství došlo k zabrání části hřbitova, který kostel původně obklopoval. Jeho stavba zaniká za nejasných okolností krátce po vypuknutí husitských válek. Poslední písemná zmínka k němu se váže k roku 1419. Po jeho zboření je uvolněné místo využito jako hřbitov příslušející k Betlémské kapli. V roce 1786 v souvislosti se zrušením a zbořením kaple končí i zdejší pohřbívání. Na jeho místě vzniká plocha dnešního náměstí. Naše vědomosti o podobě kostela sv. Filipa a Jakuba vycházejí hlavně ze zjištění archeologického výzkumu. Podle dochované dokumentace můžeme jeho nejstarší část rekonstruovat jako prostou románskou stavbu s obdélnou lodí zakončenou půlkruhovou apsidou. Objekt byl vystavěn z nízkých opukových kvádříků. V západní části lodi se nalézala tribuna nesená dvěma sloupy a podklenutá třemi poli křížové klenby. Na základě rozboru stavebních konstrukcí a archeologické situace je vznik kostela datován do průběhu 12. století. V období gotiky prošel přestavbou, při níž byla apsida nahrazena větším polygonálně zakončeným presbytářem. K hlavní lodi byly po stranách přistavěny dvě menší. Jižní z lodí byla mírně zkosená, severní pak v průčelí doplňovala věž zvonice. Jak v interiéru, tak po obvodu kostela se nalézaly desítky hrobů náležející ke kostelnímu hřbitovu. Jeho pozůstatky včetně konstrukcí kostelní stavby jsou dodnes zachovány nehluboko pod současným povrchem náměstí.

Datum vložení: 17.5.2017 | Datum aktualizace: 3.2.2018
Autor: Jaroslav Podliska

Použité prameny:
  • Dragoun, Zd. 2002b: Praha v letech 885–1310. Kapitoly o románské a raně gotické architektuře. Praha.
  • Ekert, F. 1884: Posvátná místa král. hl. města Prahy 2. Praha.
  • Kubiček, A. 1953: Betlémská kaple. Praha.