Židovská zahrada

Praha 1, Nové Město

Spálená, Purkyňova, Jungmannova, Vladislavova

Archeologické doklady pohřbívání

MHD, zastávka tramvaje Národní třída; příp. stanice metra B Národní třída; příp. zastávka tramvaje Lazarská či Vodičkova nebo stanice metra A či B Můstek. Památka je skryta pod současným povrchem.

Dva rozsáhlé novoměstské bloky mezi Spálenou, Purkyňovou, Jungmannovou a Lazarskou ulicí zabíral ve středověku židovský hřbitov nazývaný Židovská zahrada. Nejstarší informace o jeho existenci bývají tradičně spojovány s listinami Přemysla Otakara II. z 2. poloviny 13. století. Jmenovitě je však zdejší hřbitov uveden až v roce 1341. Roku 1478 rozhodl Vladislav Jagellonský o jeho zrušení a na sklonku téhož roku došlo k rozdělení plochy na stavební parcely.

Stěžejní informace přinesl výzkum realizovaný v letech 1997 až 1999 v domě čp. 1390. Odkryto zde bylo na 400 hrobů. Identifikován byl původní povrch hřbitova, který převyšovaly desky vymezující jednotlivé hroby. Mrtví byli povětšinou uloženi v dřevěných rakvích. Orientace hrobů odpovídá běžnému úzu západ–východ. Specifické je naopak umístění břidlicových destiček na oči nebo v ústech zesnulých a křemencové valounky u jejich nohou. V třech hrobech byly rozpoznány prvky hrobové výbavy – textilní ovinutí hlavy, dvě kruhové přezky, drátěná čelenka. Cennou zkušeností a precedentem pro další výzkumnou činnost se stal nekompromisní přístup židovské obce v otázce nedotknutelnosti ostatků. Závažnost nálezu vedla k jeho vyhlášení za kulturní památku „Židovská zahrada“. V souvislosti s další stavební aktivitou byla revidována severní hranici nekropole (na rozhraní Purkyňovy ulice a objektu Quadrio). V severovýchodní části sloužil pro oddělení plochy hřbitova pravděpodobně příkop. Zpřesněn byl časový údaj o počátku zdejšího pohřbívání, který je třeba hledat na počátku 13. století. Potvrzeno bylo také dochování spodních částí hrobových jam s ostatky pod úrovní prvního suterénu současné zástavby, konkrétně v Jungmannově ulici čp. 26. Přímým dokladem pohřbívání je také kolekce 24 fragmentů náhrobních kamenů nalezených v druhotném umístění ve zdivu zástavby v severním sousedství hřbitova.

V roce 2016 byl na prostranství při vyústění Purkyňovy ulice do Vladislavovy odhalen symbolický památník.

Datum vložení: 17.5.2017 | Datum aktualizace: 5.2.2018
Autor: Tomasz Marian Cymbalak

Použité prameny:
  • Cymbalak, T. – Staňková, V. 2014b: Židovská zahrada na Novém Městě pražském. Staletá Praha 30/2, 86–110.
  • Selmi Wallisová, M. 2009: Židovský hřbitov ve Vladislavově ulici. Staletá Praha 25/2, 54–65.
  • Staňková, V. 2011: Výsledky záchranného archeologického výzkumu v Purkyňově ulici na Novém Městě pražském. Staletá Praha 27/2, 60–73.