Praha doby Karla IV. – katedrála sv. Víta

z Virtuálního průvodce historií a památkami Pražského hradu

Praha 1, Hradčany

Pražský hrad, katedrála sv. Víta

virtuální prezentace nepřístupných památek

http://www.prazsky-hrad.cz/lm/index.php/view/map/?repository=4&project=Katedrala

Z "Virtuálního průvodce historií a památkami Pražského hradu"

V rámci projektu Karel IV. a  Praha  -  urbanismus, stavební typy a vybrané stavební projekty – výpověď archeologie, torzální architektury a  archivních fondů vznikla jako jedna z vrstev Virtuálního průvodce historií a památkami Pražského hradu sekce, věnovaná Pražskému hradu v době Karla IV.

Vybrané výjimečné a běžně oku návštěvníka nedostupné či již zaniklé památky jsou zpřístupněny prostřednictvím speciálního webového portálu formou fotogalerií, 3D virtuálních prezentací či animací. Portál je budován pracovištěm vyčleněným pro výzkum Pražského hradu v rámci Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i.  ve spolupráci s Kanceláří prezidenta republiky. Zájem o jeho produkty projevila i Správa Pražského hradu.

Pomocí vícesnímkové fotogrammetrie a 3D modelace vznikly virtuální prohlídky nepřístupných prostor katedrály, které byly vybudovány ve 2.polovině 14. století, jako je Stará Sakristie nebo kaple sv. Václava. V případě posledně jmenované má návštěvník stránek i mimořádnou možnost nahlédnout do prostoru vykopávek pod kaplí. Dále jsou návštěvníkovi zpřístupněny 3D modely některých triforiových bust nebo náhrobků z kaplového ochozu či architektonických prvků. Nově vznikl i model gotické kaple sv. Vojtěcha a model stavu románského areálu baziliky v polovině 14. tedy v době, kdy se hrad stal sídlem Karla IV. a kdy byla založena katedrála sv. Víta.

Karel IV. a Praha - katedrála sv. Víta

 

busta Karla IV.: virtuální prohlídka

busta Beneše Krabice z Veitmile: 3D model

kaple sv. Václava: virtuální prohlídka kaple a pozůstatků zdiv odkrytých archeologickým výzkumem

stará královská hrobka: 3D modely

stará sakristie: 3D modely  virtuální prohlídka

náhrobek Jana Očka z Vlašimi: fotogalerie

náhrobek Přemysla Otakara II.: virtuální prohlídka

okno Martinické kaple: fotogalerie

okna kaple sv. Jana Nepomuckého: virtuální prohlídka

opěrný pilíř: virtuální prohlídka

 

Datum vložení: 14.1.2017 | Datum aktualizace: 10.3.2017
Autor: I. Boháčová - J. Maříková Kubková