Raně středověká keramika z Vyšehradu

referenční soubor z vyšehradské akropole

Praha 2, Vyšehrad

referenční soubor keramiky z raného a počátku vrcholného středověku z akropole Vyšehradu (Varadzin 2014)

hmotná kultura

k.ú. lokalita - areál region datace materiál typ souboru - identifikátor
akropole Praha raný středověk keramika referenční soubor
centrální sídliště

Datum vložení: 21.9.2016 | Datum aktualizace: 25.1.2017
Autor: Ivana Boháčová