Raně středověká keramika z Kouřimi

Vzorník M. Šolle

Regionální muzeum Kolín, Kouřim

keramika z výzkumu Staré Kouřimi

nově pořízená digitální dokumentace původního vzorníku výzkumu M. Šolle

M. Šolle definoval na základě svých stratigrafických pozorování během výzkumu Staré Kouřimi základní chronologické horizonty keramické produkce. Výběrem z keramických souborů z výzkumu vytvořil vzorník, z něhož pak odvozoval dataci další získané keramiky. Tento vzorník je dosud zřejmě v původní skladbě uložen v Regionálním muzeu v Kolíně. Díky této skutečnosti a vstřícnosti muzejních pracovníků byla téměř před deseti lety pořízena nová dokumentace jeho nalezené části (s označením A1 a B1).  Její digitální podoba dnes může být zařazena mezi ostatní prezentované soubory keramiky středověké Prahy a Středních Čech v rámci IIS_APP jako referenční soubor  a zpřístupněna tak široké veřejnosti.

hmotná kultura

k.ú. lokalita - areál region datace materiál typ souboru - identifikátor
Kouřim Střední Čechy raný středověk keramika referenční soubor_vzorník
hradiště

Datum vložení: 20.9.2016 | Datum aktualizace: 9.2.2017
Autor: Ivana Boháčová

Použité prameny:
  • Šolle, M. 1966: Stará Kouřim a projevy velkomoravské hmotné kultury v Čechách. Praha.